Įgyvendinti projektai

Projektas “Neįgaliųjų profesinė reabilitacija ir integracija į darbo rinką”

Dėl specialiųjų poreikių neįgaliesiems dažnai sunku įsilieti į darbo rinką ir visuomeninį gyvenimą. Projekto tikslas—ne tik integruoti neįgaliuosius į darbo rinką, bet ir socialiai reabilituoti juos kaip modernius, siekančius aktyviai dalyvauti populiariuose verslo ir socialinio aktyvumo sferose.

Projekte vykdytos veiklos:
Projekto dalyvių socialinių savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas
Neįgaliųjų profesinis konsultavimas
Užsienio kalbų mokymai
Kompiuterinio raštingumo mokymai
Verslo organizavimo teoriniai ir praktiniai mokymai
Automobilių vairuotojų kvalifikaciniai mokymai
Logistikos specialistų teoriniai ir praktiniai mokymai

„Aktyvus pilietis 2014“
Projekto tikslas – neįgalių žmonių integracija į aktyvią visuomeninę veiklą skatinant užimtumą, pilietinį sąmoningumą ir aktyvų bendruomeniškumą.
Projekto veiklos: aktyvaus pilietiškumo motyvaciniai mokymai, psichologo konsultacijos, amatų užsiėmimai. Renginiai – parodos.
Suorganizuota:
128 val. trukmės aktyvaus pilietiškumo mokymų, kuriuose dalyvavo 230 asmenų;
400 val. psichologo konsultacijų – mokymų, kuriuose sudalyvavo – 120 asmenys;
62 val. suteiktos asmeninių psichologo konsultacijų, kuriomis pasinaudojo 28 neįgalieji;
Suorganizuoti 320 val. Amatų užsiėmimų, kuriuos lanke – 82 neįgalieji;
Suorganizuotos 2 parodos darbams pristatyti. Dalyvavusių 130 asmenų.

Projekto trukmė:
2014 05 01 – 2014 12 31

„Skaidri sveikatos sistema“
Projekto tikslas – skatinti asociacijos narių – neįgalių asmenų aktyvumą sveikatos įmonių skaidrumui didinti (teikiamų paslaugų, kokybės, aptarnavimo, paslaugų kainų ir pan. srityse).
Vykdytų konsultacijų temos: sveikatos įstaigų (poliklinikų, ligoninių, slaugos namų) veiklos ypatumai, piktnaudžiavimas, biurokratizmas, sveikatos įstaigų darbo trūkumai, nusiskundimų tvarka.
Bendradarbiaujant su asociacija “Teisėtvarka”, suorganizuota 16 konsultacijų, kuriose sudalyvavo 168 neįgalieji.

Projekto trukmė:
2015 01 05 – 2015 08 31

„Kauno miesto neįgaliųjų sporto žaidynės 2015“
Projekto tikslas – propaguoti Kauno miesto neįgaliųjų organizacijų, bei jų narių sveiką gyvenseną ir sportą.
Žaidynių uždaviniai:
- propaguoti sveiką gyvenseną;
- kviesti į sporto aikštynus, įvairaus amžiaus regėjimo, klausos, intelekto, judėjimo ir kitus sutrikimus turinčius neįgaliuosius;
- sudaryti sąlygas neįgaliesiems bendrauti, varžytis ir pagal savo išgales siekti sportinių rezultatų.
- diegti kūno kultūrą ir sportą, kaip vieną iš svarbiausių sveikatingumo priemonių;
- siekti sutrikusių sveikatos funkcijų atstatymo kūno kultūros ir sporto priemonėmis;

Projekto trukmė:
2015 04 01 – 2015 06 30

„Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynės 2015“
Projekto tikslas – propaguoti Lietuvos neįgaliųjų organizacijų, bei jų narių sveiką gyvenseną ir sportą.
Žaidynių uždaviniai:
- propaguoti sveiką gyvenseną;
- kviesti į sporto aikštynus, įvairaus amžiaus regėjimo, klausos, intelekto, judėjimo ir kitus sutrikimus turinčius neįgaliuosius;
- sudaryti sąlygas neįgaliesiems bendrauti, varžytis ir pagal savo išgales siekti sportinių rezultatų.
- diegti kūno kultūrą ir sportą, kaip vieną iš svarbiausių sveikatingumo priemonių;
- siekti sutrikusių sveikatos funkcijų atstatymo kūno kultūros ir sporto priemonėmis;

Projekto trukmė:
2015 04 01 – 2015 09 17

„Aktyvus pilietis 2015“
Projekto tikslas – neįgalių žmonių integracija į aktyvią visuomeninę veiklą skatinant užimtumą, pilietinį sąmoningumą ir aktyvų bendruomeniškumą.
Projekto veiklos: aktyvaus pilietiškumo motyvaciniai mokymai, psichologo konsultacijos, amatų užsiėmimai. Renginiai – parodos.
Suorganizuota:
112 val. trukmės aktyvaus pilietiškumo mokymų, kuriuose dalyvavo 198 asmenų;
380 val. psichologo konsultacijų – mokymų, kuriuose sudalyvavo – 132 asmenys;
32 val. suteiktos asmeninių psichologo konsultacijų, kuriomis pasinaudojo 17 neįgaliųjų;
Suorganizuoti 320 val. Amatų užsiėmimų, kuriuos lanke – 90 neįgaliųjų;
Suorganizuotos 2 parodos darbams pristatyti. Dalyvavusių 149 asmenys.

Projekto trukmė:
2015 05 01 – 2015 12 31

„Margas pasaulis“
Projekto tikslas – skatinti asmenų savimonę ir psichologinį intelektą. Atsižvelgiant į didėjantį imigracijos srautą, bei netradicinės oreantacijos asmenų ir organizacijų viešumą, būtina skatinti asmenų toleranciją.
Siekiant keisti jau susiformavusį stereotipinį mastymą, suorganizuota:
27 susitikimai – mokymai neįgaliesiems diskriminacijos ir lyčių lygybės, neapykantos kurstymo temomis. Kuriuose dalyvavo 135 asmenys.

Projekto trukmė:
2015 09 01 – 2016 05 31

„Kauno miesto neįgaliųjų sporto žaidynės 2016“
Projekto tikslas – propaguoti Kauno miesto neįgaliųjų organizacijų, bei jų narių sveiką gyvenseną ir sportą.
Žaidynių uždaviniai:
- propaguoti sveiką gyvenseną;
- kviesti į sporto aikštynus, įvairaus amžiaus regėjimo, klausos, intelekto, judėjimo ir kitus sutrikimus turinčius neįgaliuosius;
- sudaryti sąlygas neįgaliesiems bendrauti, varžytis ir pagal savo išgales siekti sportinių rezultatų.
- diegti kūno kultūrą ir sportą, kaip vieną iš svarbiausių sveikatingumo priemonių;
- siekti sutrikusių sveikatos funkcijų atstatymo kūno kultūros ir sporto priemonėmis;

Projekto trukmė:
2016 04 01 – 2016 06 30

„Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynės 2016“
Projekto tikslas – propaguoti Lietuvos neįgaliųjų organizacijų, bei jų narių sveiką gyvenseną ir sportą.
Žaidynių uždaviniai:
- propaguoti sveiką gyvenseną;
- kviesti į sporto aikštynus, įvairaus amžiaus regėjimo, klausos, intelekto, judėjimo ir kitus sutrikimus turinčius neįgaliuosius;
- sudaryti sąlygas neįgaliesiems bendrauti, varžytis ir pagal savo išgales siekti sportinių rezultatų.
- diegti kūno kultūrą ir sportą, kaip vieną iš svarbiausių sveikatingumo priemonių;
- siekti sutrikusių sveikatos funkcijų atstatymo kūno kultūros ir sporto priemonėmis;

Projekto trukmė:
2016 04 01 – 2016 09 16

„Aktyvus pilietis 2016“
Projekto tikslas – neįgalių žmonių integracija į aktyvią visuomeninę veiklą skatinant užimtumą, pilietinį sąmoningumą ir aktyvų bendruomeniškumą.
Projekto veiklos: aktyvaus pilietiškumo motyvaciniai mokymai, psichologo konsultacijos, amatų užsiėmimai. Renginiai – parodos.
Suorganizuota:
96 val. trukmės aktyvaus pilietiškumo mokymų, kuriuose dalyvavo 180 asmenų;
340 val. psichologo konsultacijų – mokymų, kuriuose sudalyvavo – 127 asmenys;
30 val. suteikta asmeninių psichologo konsultacijų, kuriomis pasinaudojo 12 neįgaliųjų;
Suorganizuoti 280 val. Amatų užsiėmimų, kuriuos lanke – 98 neįgalieji;
Suorganizuotos 2 parodos darbams pristatyti. Dalyvavusių 160 asmenų.
Projekto trukmė:
2016 05 01 – 2016 12 31

„Negalia ne kliūtis judėjimui“
Projekto tikslas – supažindinti asociacijos narius – neįgaliuosius su sveika gyvensena ir sporto teikiama nauda.
Projekto veiklos:
Paskaitos apie sveiką gyvenseną; Praktiniai užsiėmimai: akmenslydis ir plaukimas.

Suorganizuota:
20 val. trukmės, 10 sveikos gyvensenos paskaitų, kuriose sudalyvavo 115 neįgaliųjų.
Praktiniai užsiėmimai:
Akmenslydis 60 val. (2 kartus per mėnesį po 3 val.)
Plaukimas – 30 treniruočių po 2 val.

Projekto trukmė:
2016 01 01 – 2017 10 31

„Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynės 2017“
Projekto tikslas – propaguoti Lietuvos neįgaliųjų organizacijų, bei jų narių sveiką gyvenseną ir sportą.
Žaidynių uždaviniai:
- propaguoti sveiką gyvenseną;
- kviesti į sporto aikštynus, įvairaus amžiaus regėjimo, klausos, intelekto, judėjimo ir kitus sutrikimus turinčius neįgaliuosius;
- sudaryti sąlygas neįgaliesiems bendrauti, varžytis ir pagal savo išgales siekti sportinių rezultatų.
- diegti kūno kultūrą ir sportą, kaip vieną iš svarbiausių sveikatingumo priemonių;
- siekti sutrikusių sveikatos funkcijų atstatymo kūno kultūros ir sporto priemonėmis;

Projekto trukmė:
2017 04 01 – 2017 09 21

„Aktyvus pilietis 2017“
Projekto tikslas – neįgalių žmonių integracija į aktyvią visuomeninę veiklą skatinant užimtumą, pilietinį sąmoningumą ir aktyvų bendruomeniškumą.
Projekto veiklos: aktyvaus pilietiškumo motyvaciniai mokymai, psichologo konsultacijos, amatų užsiėmimai. Renginiai – parodos.

Projekto trukmė:
2017 04 01 – 2017 12 31